AGRO-MASZ AUC30

Agregaty uprawowe ciężkie 3.0m i 4.0m

  • listwa zagarniająca I
  • wał strunowy Ø 400mm
  • 2 rzędy zębów sprężystych 25x25 z gęsiostopami
  • listwa zagarniająca II
  • pojedynczy wał crosskill Ø 400mm
  • listwa zagarniająca III
  • hydraulicznie składane ( dotyczy 4.0m i 5.0m)

Opcje:

  • wersja półzawieszana z dyszlem
  • podwójny wał crosskill
  • oświetlenie

 

WAŁ STANDARDOWY:

STRUNOWY - Wał średnicy 400mm o właściwościach odpowiadających wałowi daszkowemu zbudowany z sekcji pierścieni teownikowych. Zagęszcza ziemię pasami. Znakomicie spisuje się na ziemiach zbrylonych z uwagi na agresywny profil tych pierścieni. Również na tym wale montowana jest sekcja długich skrobaków oczyszczająca przestrzenie międzypierścieniowe. 
Ciężar wału przy 3 metrach szerokości – 260kg

CROSSKILL - Znakomicie sprawdza się przy rozbijaniu zbrylonej gleby. Pozostawia pas ziemi o luźnej strukturze a więc zapobiega też powstawaniu skorupy na jego powierzchni. Pierścieniowa konstrukcja wału chroni go przed zapychaniem się. Wał znakomicie sprawdza się na glebach lekkich. Wał może być skonfigurowany z układem podłużnych skrobaków oczyszczających przestrzenie między pierścieniami. 
Ciężar wału przy 3 metrach szerokości – 420kg

 

WAŁ OPCJONALNY:

TANDEM CROSSKILL- Na większość typów maszyn z oferty istnieje możliwość nabudowania układu tandemowego wałów doprawiających. Tandem to propozycja zestawionych 2 wałów crosskill. Dzięki zawieszeniu wałów na ramie z zawisami wały modą pracować dostosowując się do nierówności na polu unikając efektu podbijania, który odbijałby się obniżeniem jakości pracy. Wał pozwala na stabilne prowadzenie agregatu przy zachowaniu ustawionej głębokości roboczej. Wykazuje się również wysokim współczynnikiem wyrównania uprawianego pasa oraz wtórnego zagęszczenia gleby.

Symbol: AUC30

Szerokość uprawy:

3 m

Zapotrzebowanie mocy:

90 - 110 KM