Aplikator DOGLEBOWY 4 REDLICOWY

BUDOWA

Aplikator składa się z hydraulicznie obracanego wału, na którym zawiasowo zamontowano cztery redlice. Na króćcu spustowym zbiornika znajduje się rozdzielacz z zaworami kulowymi i wężami, przez które gnojowica wypływa do rur spustowych z tyłu redlic. Głębokość aplikacji można regulować przez odpowiedni montaż Ramienia redlicy z przegubem. Jedna śruba pełni rolę bezpiecznika ścinanego.

DZIAŁANIE

Podczas jazdy siłownikami hydraulicznymi obrócić wał zagłębiają redlice w glebie. Otwarcie zasuwy spustowej umożliwia wypływ gnojowicy przez węże do rowków za redlicami. Spadek ciśnienia na manometrze wskazuje, że zbiornik wozu został opróżniony. Podniesienie redlic spowoduje ich samoczynne złożenie w pozycję transportową. Doglebowe aplikowanie gnojowicy na głębokość max 200 mm ma na celu zmniejszenie strat związków azotowych z gnojowicy, wypłukiwania jej z gleby oraz uciążliwego dla środowiska tzw. “efektu zapachowego”.
UWAGA: Rozlewanie łyżką lub aplikatorem redlicowym można wykonywać na przemian bez dodatkowych czynności montażowych.

ZASTOSOWANIE

Doglebowe nawożenie zhomogenizowaną gnojowicą:

 • ściernisk
 • nawożenie przeduprawowe
 • ugorów

     Dane techniczne:

 • długość - 1 340 mm
 • szerokość - 2 550 mm
 • wysokość - 1 200 mm
 • masa własna - 720 kg
 • szerokość robocza - 3 m
 • ilość redlic - 4 szt.
 • rozstaw redlic - 750 mm
 • głębokość aplikacji - max 200 mm

Symbol: DOGLEBOWY 4 REDLICOWY

Pojemność:

Liczba osi: