Aplikator DOGLEBOWY TALERZOWY 6

BUDOWA

Aplikator zbudowany jest jako urządzenie zaczepiane za wozem asenizacyjnym, poruszające się na własnych kołach, sterowany hydraulicznie z kabiny ciągnika przez blok elektrozaworów. Do osi z kołami zawiasowo zamocowany jest dyszel oraz rama składana z dwoma rzędami krojów talerzowych. Na ramie znajduje się hydrauliczny rozdzielacz zasilany ze zbiornika wozu, dzielący gnojowicę na szesnaście węży spustowych.

DZIAŁANIE

W zaczepionym za wozem aplikatorze siłowniki hydrauliczne rozkładają ramiona na boki, a siłownik na dyszlu pochyla cały aplikator do tyłu. Dodatkowy siłownik ustawia wysokość położenia osi z kołami tak, by zapewnić wymaganą głębokość aplikacji. Rozdzielacz przez węże spustowe podaje gnojowicę do rowków wykonanych przez przedni rząd krojów. Tylny rząd krojów zasypuje rowki. Po zakończeniu pracy aplikator składa się do pozycji transportowej. Doglebowe aplikowanie gnojowicy na głębokość 100 - 150 mm ma na celu zmniejszenie strat związków azotowych z gnojowicy, wypłukiwania jej z gleby oraz uciążliwego dla środowiska, tzw. “efektu zapachowego”.
UWAGA: Rozlewanie łyżką jest możliwe po odczepieniu aplikatora od wozu.

ZASTOSOWANIE

Doglebowe nawożenie zhomogenizowaną gnojowicą:

 • ściernisk
 • nawożenie przeduprawowe
 • ugorów

     Dane techniczne:

 • długość - 3 800 mm
 • szerokość - 2 600 mm
 • wysokość - 3 530 mm
 • masa własna - 2 820 kg
 • szerokość robocza - 6 m
 • ilość redlic - 16 + 16 szt.
 • rozstaw redlic - 375 mm
 • głębokość aplikacji - 100 - 150 mm

Symbol: DOGLEBOWY TALERZOWY 6

Pojemność:

Liczba osi: