Aplikator NAGLEBOWY Z WĘŻAMI WLECZONYMI TYP 3

BUDOWA

Do zasuwy tylnej wozu przymocowany jest trójnik z poziomą rurą zamykaną zaworami kulowymi. W rurze umieszczonych jest 10 króćców z tarczkami regulującymi wypływ w wężami strażackimi. Ramki uchylne pozwalają na złożenie węży.

DZIAŁANIE

Ręczne opuszczanie ramek z wężami umożliwia wypływ pod ciśnieniem gnojowicy ze zbiornika wozu przez zasuwę i rurę rozdzielającą. Zamontowane na króćcach tarczki z otworami pozwalają na ustawienie wielkości wypływu. Zamknięcie zaworów kulowych na rurze umożliwia opróżnianie zbiornika łyżką rozlewową.

ZASTOSOWANIE

  • naglebowe, równomierne nawożenie pastwisk i użytków zielonych
  • podlewanie międzyrzędowe zhomogenizowaną gnojowicą

     Dane techniczne:

  • długość - 400 mm
  • szerokość - 3 000 mm
  • wysokość - 600 mm
  • masa własna - 85 kg
  • szerokość robocza - 3 m
  • ilość węży - 10 szt.
  • rozstaw węży - 300 mm

Symbol: NAGLEBOWY Z WĘŻAMI WLECZONYMI TYP 3

Pojemność:

Liczba osi: